Zmiana SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu 3 czerwca 2014 r., otrzymał od jednego z Wykonawców pismo wnoszące o zmianę zapisów SIWZ w trybie art. 38 ust. 4, tak, aby Zamawiający poprzestał na żądaniu przedstawienia wykazu osób niezbędnych do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zaznacza, że na etapie składania ofert Zamawiający nie jest uprawniony do żądania przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, które potwierdzają przedstawione informacje w załączniku. Zamawiający może natomiast żądać przedstawienia informacji dotyczących osób wskazanych w wykazie.

Termin składania ofert: 

środa, 11 Czerwiec, 2014 - 10:00