Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kucharz dla uczestnika projektu

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kucharz dla uczestnika projektu"

Termin składania ofert: 

wtorek, 11 Marzec, 2014 - 09:00