Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki

Miasto i Gmina Wieliczka - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, występującą jako Lider projektu oraz w partnerstwie z Powiatem Wielickim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Da Vinci Sp. z o.o. i SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, realizuje projekt pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki”.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu  nr POWR.04.01.00-00-D206/17 z dn. 29.06.2018 r.

Celem projektu jest utworzenie i przetestowanie zdeinstytucjonalizowanego, środowiskowego modelu usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu wielickiego od 1 marca 2018r. do 28 lutego 2021r.

 

Dofinansowanie projektu w kwocie: 15 341 087,36 zł

w tym:

  • ze środków UE: 15 009 279,61 zł
  • ze środków dotacji celowej: 331 807,75 zł