Gdzie szukać pomocy

 

WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ Z TERENU POWIATU WIELICKIEGO


Działania w zakresie gminnym:

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce 
ul. Sienkiewicza 34   
tel:12 278-38-72  
e-mail: przeciwprzemocy@mgops.pl
wtorek 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00

Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce
ul. Pocztowa1; 
tel: 12 278-15-00;
e-mail: profilaktyka@wieliczka.eu
poniedziałek 9.00 - 18.00
wtorek 14.30 - 19.00
środa 9.00 - 19.00
czwartek 13.00 - 19.00

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce
Dyżur w każdy 4-ty czwartek miesiąca w godz. 14.00 - 16.00  
w siedzibie Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce 
ul.Pocztowa1pok.nr9.


Działania w zakresie powiatowym :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Daniłowicza 12, 
tel. 12-288 02 20, 12-288 34 81
Punkt Interwencji Kryzysowej
pn: 9.00–17.00, wt – pt: 7.30–15.30 
e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce
ul. Legionów 3, 
tel: 12-289 42 00, 12-289 42 01

poniedziałek: 11.45–15.45

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30, 
tel alarmowy: 997 i 112, 
tel: 12-289 12 18