Harmonogram posiedzeń Komisji

Harmonogram posiedzeń w 2020 roku:

wrzesień 10 i 21
październik 8 i 19
listopad 5 i 16
grudzień 3 i 14