Procedura postępowania GKRPA


  1. Przyjęcie karty zgłoszeniowej
  2. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sytuacji osoby zgłoszonej
  3. Przeprowadzenie rozmowy motywującej do leczenia odwykowego z uczestnikiem postępowania
  4. Monitorowanie przebiegu leczenia odwykowego do ukończenia terapii
  5. W przypadku odmowy lub/ stawienia się/ przerwania leczenia- skierowanie na badania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  6. W przypadku stwierdzenia przez biegłych uzależnienia- złożenie wniosku do Sądu rejonowego w Wieliczce Wydział IV Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do leczenia odwykowego pod nadzorem kuratora