Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 rok

plakat programu opieka wytchnieniowa

Gmina Wieliczka planuje przystąpić do pozyskania środków na realizację w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Wieliczka zamierza realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program CZYSTE POWIETRZE

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Rozpoczęły się zapisy do grup psychoedukacyjno-terapeutycznych...

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO GRUP PSYCHOEDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH ….

Oferujemy warsztaty grupowe: dla dzieci , młodzieży, rodziców, rodziców z dziećmi/ młodzieżą razem, a także dla młodych dorosłych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ( cotygodniowe) :
➢ Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
➢ Psychoedukacyjne
➢ Terapeutyczne / Socjoterapeutyczne

Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne można składać od dnia  1 września 2020r. do 15 września 2020r.
Wnioski należy składać w:
MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Pocztowej 1, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.30

Ograniczenia pracowników w kontaktach z mieszkańcami

UWAGA!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID 19, czasowo wprowadza się ograniczenia w kontakcie z mieszkańcami. Pozostajemy w gotowości telefonicznej pod numerem 12 278 21 40 oraz mailowej sekretariat@mgopswieliczka.pl.
W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu należy wcześniej umówić się telefonicznie. Do przyjmowania pism oraz wniosków przeznaczone są skrzynki pocztowe

Tymczasowa zmiana lokalizacji

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z remontem, dnia 15.07.2020 r. Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej oraz  Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce zostały przeniesione do budynku przy ul. Pocztowej 1.

Przyjmowanie stron odbywa się na parterze,w pokoju nr 14.

 

Zmianie uległy również dotychczasowe numery telefonów.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS