Inauguracja programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”

30 stycznia 2014 roku o godzinie 17:00 w Sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się spotkanie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka inaugurujące program „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”. Organizatorem spotkania był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

        W dniu 31 października 2013 r. na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce podjęta została uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka poprzez wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub - w przypadku kontynuowania nauki - do ukończenia 25 roku życia.

            Wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski.

Wizyta studyjna "Barlinek"

W dniach 28-30 października 2013 r. w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” odbyła się wizyta studyjna w Barlinku, w której udział wzięło 8 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce oraz 1 osoby z ramienia Partnera – Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wyjazd miał na celu możliwość wymiany dotychczas zdobytych doświadczeń, podsumowania realizacji całości działań w Projekcie z pracownikami barlineckiego OPS oraz partnerów. Omawiano efekty wdrażanych w gminie Barlinek rozwiązań w związku realizacją Pilotażowego Projektu związanego ze standaryzacją usług opiekuńczych i pracy socjalnej.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS