Przedstawiciele Miasta i Gminy Wieliczka u Prezydenta Bronisława Komorowskiego

W Pałacu Prezydenckim Anna i Bronisław Komorowscy spotkali się w piątek 27.06.2014r z przedstawicielami samorządów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz instytucji partnerskich Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.  Przedstawiciele Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce uczestniczyli w tym spotkaniu.

Bronisław Komorowski zachęcał do wprowadzania kart kolejne samorządy.

Prezydent powiedział „chciałem wyrazić głęboką nadzieję, że i rodziny i wszyscy, którzy uważają, że działanie na rzecz polskich rodzin jest wiele warte, jest rzeczą cenną, że dadzą temu wyraz także w czasie wyborów samorządowych, nagradzając tych samorządowców, którzy się w tę wielką akcję zaangażowali „ 

Rzeczy niepotrzebne – Bardzo potrzebne!

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.


Jan Paweł II

Jeżeli macie Państwo w domu niepotrzebne meble, sprzęt  RTV i AGD lub inne rzeczy w dobrym stanie, które mielibyście Państwo ochotę przekazać dla innych osób potrzebujących z terenu naszej gminy, prosimy o nawiązanie kontaktu z pracownikami M-GOPS.

Zbiórkę rzeczy koordynują: Pani Patrycją Halota – Grzegorzek oraz Pan Łukasz Koral
( tel: 12 278 19 55 lub 12 278 45 61 wew.112 )

W imieniu osób i rodzin potrzebujących pomocy zwracamy się z prośbą o:

Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, która będzie zapewniać specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Więcej informacji na stronach:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dla-rodzin-wielodzietnych.html

Akcja "Czysty aniołek"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce postanowił włączyć się akcję „Czysty Aniołek” organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Akcja miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin. Zebrane środki czystości przekazane zostały przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin dla  najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.

Dzień Matki w świetlicy Aniołeczek

Nasza Mama ukochana...

Kto to jest?
Od rana do późnej nocy
o nas się kłopocze.
Dba o ciepło, w ogień dmucha,
czapki szyje nam z kożucha.
Ciepły kołnierz, ciepły szalik,
byśmy zimna nie zaznali.
Z nami troski wszystkie dzieli,
pragnie, byśmy byli weseli?

Siemacha w Wieliczce!

W dniu 14 maja 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł oraz ks. Andrzej Augustyński Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Siemacha wraz z Anną Litwora Wiceprzewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę na uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 12 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy.  Podmiot ten wyłoniony został w ramach otwartego konkursu ofert.

Ioriam Aondo zagrał dla naszych dzieciaków

Wychowwanków placówki wsparcia dziennego "Aniołeczek" odwiedził Ioriam Aondo z zespołu Bluesfera. Zespół powstał około 3 lata temu. Skład zespołu ukształtował się w trio w skład którego wchodzą: IoriamAondo , Ikume Aondo i Andrzej Janus. Zespół ma na swoim koncie kilka występów i przeglądów klubowych.

Ioriam Aondo zagrał dla dzieci na gitarze a także wspólnie z nimi pośpiewał. Było to pierwsze ale zapewne nie ostatnie spotkanie dzieciaków z Aniołeczka z sympatycznym Muzykiem...

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie :-)

Zobacz galerię...

Dzieci z "Aniołeczka" w TVN

W dniu 16 maja 2014r. dzieci z placówki wsparcia dziennego "Aniołeczek" odwiedziły siedzibę TVN przy ul. Płk. Dąbka 2 w Krakowie.
Dziesięcioro wychowankówa  miało możliwość zobaczenia pracy telewizji "od kuchni". Po gmachu Telewizji oprowadził nasze dzieciaki  przesympatyczny Pan Jurek.

Wychowankowie "Aniołeczka" mieli okazję pobyć na planie serialu "Szpital", gdzie mogli porozmawiać z aktorami, poleżeć na szpitalnym łóżku, zmierzyć ciśnienie a nawet poczuć smak charakteryzacji, otrzymać autografy....
Przebywali także na planie programu "Rozmowy w toku"- tu mogli poczuć się jak widownia, zobaczyć jak wygląda nagranie programu, jak wygląda profesjonalna kamera, itp.

Prawo do Świadczenia pielęgnacyjnego!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 kwietnia 2014 r. uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Uchwalona ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku
z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567 i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.05.2014 r.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS