Dzieci z "Aniołeczka" w TVN

W dniu 16 maja 2014r. dzieci z placówki wsparcia dziennego "Aniołeczek" odwiedziły siedzibę TVN przy ul. Płk. Dąbka 2 w Krakowie.
Dziesięcioro wychowankówa  miało możliwość zobaczenia pracy telewizji "od kuchni". Po gmachu Telewizji oprowadził nasze dzieciaki  przesympatyczny Pan Jurek.

Wychowankowie "Aniołeczka" mieli okazję pobyć na planie serialu "Szpital", gdzie mogli porozmawiać z aktorami, poleżeć na szpitalnym łóżku, zmierzyć ciśnienie a nawet poczuć smak charakteryzacji, otrzymać autografy....
Przebywali także na planie programu "Rozmowy w toku"- tu mogli poczuć się jak widownia, zobaczyć jak wygląda nagranie programu, jak wygląda profesjonalna kamera, itp.

Prawo do Świadczenia pielęgnacyjnego!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 kwietnia 2014 r. uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Uchwalona ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku
z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567 i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.05.2014 r.

Targi Pracy "Wybierz lepszą przyszłość"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Pracy organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!
Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku do niniejszego artykułu.

Uroczyste otwarcie placówki wsparcia dziennego - świetlicy „Aniołeczek”

W dniu 26 marca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie placówki wsparcia dziennego „Aniołeczek” pod wezwaniem Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Placówka mieści się w budynku Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Kosiby 31.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona przez Proboszcz Parafii O. Jacka Biegajło. W trakcie kazania podziękował On wszystkim sponsorom i darczyńcom za wkład jaki włożyli w powstanie placówki.

Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy zgromadzeni udali się przed budynek, w którym mieści się placówka aby oczekiwać na przybycie J.E. Ks. Biskupa Grzegorza Rysia, który poświęcił placówkę.

"Świetlica Aniołeczek"

Przy Klasztorze Ojców Reformatów w Wieliczce powstała placówka wsparcia dziennego „Świetlica Aniołeczek” p.w. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej oraz Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby z siedzibą przy ul. Brata Alojzego Kosiby 31.

Utworzenie i uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła, Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu, O. Jacka Biegajło oraz dobroczynności prywatnych przedsiębiorców.

Placówkę prowadzi Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26. Placówka obejmie opieką 15 wychowanków z Gminy Wieliczka w wieku wczesno szkolnym.

Razem przeciw przemocy

Razem przeciw przemocy - to tytuł artykułu, który ukazał się w pierwszym numerze bezpłatnego magazynu kulturalno-informacyjnego "Puls Wieliczki". Opisany został w nim system pomocy osobom doznającym przemocy domowej w Gminie Wieliczka oraz Procedura Niebieskiej Karty.  Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Inauguracja programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”

30 stycznia 2014 roku o godzinie 17:00 w Sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce odbyło się spotkanie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka inaugurujące program „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”. Organizatorem spotkania był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

        W dniu 31 października 2013 r. na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce podjęta została uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka poprzez wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub - w przypadku kontynuowania nauki - do ukończenia 25 roku życia.

            Wprowadzenie Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski.

Wizyta studyjna "Barlinek"

W dniach 28-30 października 2013 r. w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” odbyła się wizyta studyjna w Barlinku, w której udział wzięło 8 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce oraz 1 osoby z ramienia Partnera – Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wyjazd miał na celu możliwość wymiany dotychczas zdobytych doświadczeń, podsumowania realizacji całości działań w Projekcie z pracownikami barlineckiego OPS oraz partnerów. Omawiano efekty wdrażanych w gminie Barlinek rozwiązań w związku realizacją Pilotażowego Projektu związanego ze standaryzacją usług opiekuńczych i pracy socjalnej.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS