Kampania Pomarańczowej Wstążki – pomarańczowy dzień w placówkach edukacyjnych

5 listopada to kolejny dzień, w którym na terenie Gminy Wieliczka trwa akcja informacyjno – edukacyjna w ramach Kampanii Przeciwko Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży.
W tym dniu w:
•    Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich,
•    Szkole Podstawowej w Śledziejowicach,
•    Szkole Podstawowej w Podstolicach,
•    Szkole Podstawowej w Grabiu,
•    Szkole Podstawowej w Byszycach,
•    Szkole Podstawowej w Grajowie i
•    Przedszkolu Samorządowym nr 3
odbył się pomarańczowy dzień. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy – zwracający uwagę.
W trakcie spotkań przypominano dzieciom i dorosłym o prawach dziecka do godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności.

Kampania Pomarańczowej Wstążki – 30.10.2019 r.

30 października rozpoczęły się działania informacyjno – edukacyjne w ramach kampanii przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Tego dnia w Wypożyczalni Głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce pojawił się regał z literaturą poświęconą tematyce wychowania, komunikacji, stresu, dorastania itp.

Również w Dziale Dzieci i Młodzieży można znaleźć bajki terapeutyczne i inne lektury pomocne w nauce prawidłowego wyrażania i radzenia sobie  z różnego rodzaju emocjami przez dzieci.

Tego dnia w kampanie włączyły się także filie wielickiej biblioteki. Czytelnicy i bibliotekarze zgodnie wołali "TAK dla ochrony dzieci przed krzywdzeniem".

Inauguracja Światowej Kampanii Przeciwko Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży

W dniu 30 października 2019 r. w Wielickiej Mediatece odbyła się inauguracja Kampanii Przeciwko Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży. Kampania potrwa do 19 listopada. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem - „tak zapobieganiu przemocy wobec dzieci”. Nieodzownym elementem kampanii będą działania promocyjne i informacyjno – edukacyjne

Informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych

 

GKRPA w Wieliczce informuje, że posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z harmonogramem udostępnionym  w zakładce HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego zezwolenie na co najmniej 7 dni przed ww. terminami posiedzeń komisji.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Informacja o programie 500+

Uprzejmie informujemy, że we wnioskach o ustalenie prawa do 500+ składanych od 1 lipca 2019 r. na okres zasiłkowy 2019/2021 można wnioskować o ustalenie prawa na wszystkie dzieci do ukończenia 18 r.ż., nawet jeśli na drugie dziecko jest już ustalone prawo do w/w świadczenia do 30.09.2019 r.
Taka forma umożliwia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci do 31.05.2021 r. bez konieczności składania ponownego wniosku.

Konsultacje w zakresie polityki społecznej

W dniu 21 maja 2019r. w siedzibie MGOPS Wieliczka odbyły się konsultacje z instytucjami i podmiotami Gminy Wieliczka w zakresie polityki społecznej dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025", "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022".

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS