Informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych

 

GKRPA w Wieliczce informuje, że posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z harmonogramem udostępnionym  w zakładce HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego zezwolenie na co najmniej 7 dni przed ww. terminami posiedzeń komisji.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Informacja o programie 500+

Uprzejmie informujemy, że we wnioskach o ustalenie prawa do 500+ składanych od 1 lipca 2019 r. na okres zasiłkowy 2019/2021 można wnioskować o ustalenie prawa na wszystkie dzieci do ukończenia 18 r.ż., nawet jeśli na drugie dziecko jest już ustalone prawo do w/w świadczenia do 30.09.2019 r.
Taka forma umożliwia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci do 31.05.2021 r. bez konieczności składania ponownego wniosku.

Konsultacje w zakresie polityki społecznej

W dniu 21 maja 2019r. w siedzibie MGOPS Wieliczka odbyły się konsultacje z instytucjami i podmiotami Gminy Wieliczka w zakresie polityki społecznej dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025", "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022".

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje...

Brak słów, żeby wyrazić, jak bardzo trudna jest wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zginął w wyniku zamachu, podczas finału akcji charytatywnej WOŚP, w Jego ukochanym mieście. Zakończyło się życie szczególne, pełne ideałów i obywatelskiej aktywności oraz otwartości na rzecz innych i dla dobra innych. Zginął wyjątkowy społecznik i samorządowiec, który w tym samym dniu w szeregach wolontariuszy zbierał datki i dobre emocje od Gdańszczan...


Ślemy wyrazy współczucia i żalu rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom oraz wszystkim mieszkańcom Gdańska.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS