Informacja o programie 500+

Uprzejmie informujemy, że we wnioskach o ustalenie prawa do 500+ składanych od 1 lipca 2019 r. na okres zasiłkowy 2019/2021 można wnioskować o ustalenie prawa na wszystkie dzieci do ukończenia 18 r.ż., nawet jeśli na drugie dziecko jest już ustalone prawo do w/w świadczenia do 30.09.2019 r.
Taka forma umożliwia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci do 31.05.2021 r. bez konieczności składania ponownego wniosku.

Konsultacje w zakresie polityki społecznej

W dniu 21 maja 2019r. w siedzibie MGOPS Wieliczka odbyły się konsultacje z instytucjami i podmiotami Gminy Wieliczka w zakresie polityki społecznej dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025", "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022".

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje...

Brak słów, żeby wyrazić, jak bardzo trudna jest wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zginął w wyniku zamachu, podczas finału akcji charytatywnej WOŚP, w Jego ukochanym mieście. Zakończyło się życie szczególne, pełne ideałów i obywatelskiej aktywności oraz otwartości na rzecz innych i dla dobra innych. Zginął wyjątkowy społecznik i samorządowiec, który w tym samym dniu w szeregach wolontariuszy zbierał datki i dobre emocje od Gdańszczan...


Ślemy wyrazy współczucia i żalu rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom oraz wszystkim mieszkańcom Gdańska.

Karta Dużej Rodziny - zmiany dla rodzin wielodzietnych

Od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać także rodzice, których dzieci są już dorosłe. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Razem.... przeciw przemocy

Warto rozmawiać... Warto dzielić się doświadczeniami i wiedzą... Warto się spotykać wokół tego jakże ważnego tematu... Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
I to właśnie ten temat licznie zgromadził wielickich specjalistów w Mediatece. Zaproszeni prelegenci szczególnie skoncentrowali się sytuacji dziecka. To właśnie małoletni szczególnie potrzebują pomoc, wsparcia oraz otwartości ze strony dorosłych. Renata Durda - kierowniczka Pogotowia Niebieska L...inia, nadkom. Izabela Dobkowska - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Katarzyna Ramus - Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS