Złoty telefon

W dniu 23 listopada 2018 r. Dominika Chylińska Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce otrzymała ZŁOTY TELEFON - wyróżnienie przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. To jest ogromne wyróżnienie dla wielickich działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wszystkich osób, które każdego dnia podejmują te działania.

 

Zobacz w galerii >>

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

...NIE TYLKO DZISIAJ ALE KAŻDEGO DNIA...

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 12 lat a powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet" (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje. SAME NIE MOGĄ SIĘ OBRONIĆ ZAWSZE REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI

Podziel się telefonem!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce wznawia akcję pt.„Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych, które następnie będą przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy; w szczególności osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Zbiórka telefonów odbywa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26.  Telefon komórkowy to nie tylko swoboda rozmowy, która jest bezcenna, to także bezpieczeństwo i pewność. Niezależnie od miejsca, w którym przebywamy, możemy zawsze skorzystać z darmowych numerów alarmowych. Takie rozwiązania niejednokrotnie pozwalają uratować czyjeś życie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora
obchodzonego 14 listopada

składamy wszystkim Seniorom
serdeczne życzenia długich lat życia,

pogody ducha, zdrowia i spełnienia marzeń.

Życzymy, aby czas złotej jesieni życia był dla Państwa

okresem zasłużonego odpoczynku pełnego pasji
oraz satysfakcji z przekazania życiowej mądrości,

wiedzy i doświadczenia.

Samorządowy Żłobek Nr 1 w Wieliczce

Samorządowy Żłobek w Wieliczce – nowy projekt...

Jeśli masz gotowość współtworzyć to szczególne przedsięwzięcie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy zapraszamy do współpracy.


Poszukujemy do pracy:
Opiekunów dziecięcych
Pomocy opiekunów
Intendenta
Pielęgniarki
Osoby sprzątającej
Kucharza
Pomocnika kucharza

Swoje CV wraz z listem motywacyjnym można składać do sekretariatu MGOPS w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 34

Wielicki Turniej Rodzin

Burmistrz Wieliczki zaprasza na Wielicki Turniej Rodzin, który odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. o godzinie 15:00 w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto" " ul. T. Kościuszki 15.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny złożone z min. 4 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych, spokrewnionych osób (np. rodzice, dzieci, wujkowie, dziadkowie, kuzyni).

 

Informacje oraz zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 25 września 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce telefonicznie pod numerami telefonów:

ul. Sienkiewicza  12 278 21 40, 12 278 38 72
ul. Pocztowa 1 12 26 34 315. 12 26 34 316
lub mailowo  sekretariat@mgopswieliczka.pl

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS