Karta Dużej Rodziny - zmiany dla rodzin wielodzietnych

Od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać także rodzice, których dzieci są już dorosłe. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Razem.... przeciw przemocy

Warto rozmawiać... Warto dzielić się doświadczeniami i wiedzą... Warto się spotykać wokół tego jakże ważnego tematu... Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
I to właśnie ten temat licznie zgromadził wielickich specjalistów w Mediatece. Zaproszeni prelegenci szczególnie skoncentrowali się sytuacji dziecka. To właśnie małoletni szczególnie potrzebują pomoc, wsparcia oraz otwartości ze strony dorosłych. Renata Durda - kierowniczka Pogotowia Niebieska L...inia, nadkom. Izabela Dobkowska - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Katarzyna Ramus - Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii

Złoty telefon

W dniu 23 listopada 2018 r. Dominika Chylińska Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce otrzymała ZŁOTY TELEFON - wyróżnienie przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. To jest ogromne wyróżnienie dla wielickich działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wszystkich osób, które każdego dnia podejmują te działania.

 

Zobacz w galerii >>

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

...NIE TYLKO DZISIAJ ALE KAŻDEGO DNIA...

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 12 lat a powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet" (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje. SAME NIE MOGĄ SIĘ OBRONIĆ ZAWSZE REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI

Podziel się telefonem!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce wznawia akcję pt.„Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych, które następnie będą przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy; w szczególności osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Zbiórka telefonów odbywa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26.  Telefon komórkowy to nie tylko swoboda rozmowy, która jest bezcenna, to także bezpieczeństwo i pewność. Niezależnie od miejsca, w którym przebywamy, możemy zawsze skorzystać z darmowych numerów alarmowych. Takie rozwiązania niejednokrotnie pozwalają uratować czyjeś życie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora
obchodzonego 14 listopada

składamy wszystkim Seniorom
serdeczne życzenia długich lat życia,

pogody ducha, zdrowia i spełnienia marzeń.

Życzymy, aby czas złotej jesieni życia był dla Państwa

okresem zasłużonego odpoczynku pełnego pasji
oraz satysfakcji z przekazania życiowej mądrości,

wiedzy i doświadczenia.

Samorządowy Żłobek Nr 1 w Wieliczce

Samorządowy Żłobek w Wieliczce – nowy projekt...

Jeśli masz gotowość współtworzyć to szczególne przedsięwzięcie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy zapraszamy do współpracy.


Poszukujemy do pracy:
Opiekunów dziecięcych
Pomocy opiekunów
Intendenta
Pielęgniarki
Osoby sprzątającej
Kucharza
Pomocnika kucharza

Swoje CV wraz z listem motywacyjnym można składać do sekretariatu MGOPS w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 34

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS