Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025

Uprzejmie informujemy, że samorząd gminy przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019 – 2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania.

To Państwo, jako mieszkańcy, znacie najlepiej słabe i mocne strony gminy, szanse na rozwój i zagrożenia.

Ponieważ zależy nam, aby Strategia odpowiadała na rzeczywiste wyzwania i potrzeby, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety załączonej poniżej wraz z ogłoszeniem i zarządzeniem Burmistrza.

Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.

Dobry Start – pierwsza wypłata!!!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z radością informuje iż ruszyła wypłata świadczeń w ramach programu Dobry Start. Do końca lipca MGOPS wypłaci pomoc finansową dla 1500 uczniów.

 

Od 1 sierpnia 2018 roku możliwe będzie składanie wniosków również w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Więcej informacji pod numerami tel. 12 278 45 00 12 281 01 75

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU BO JAK NIE MY TO KTO II – DLA ZAINTERESOWANYCH !!!

Jeśli chcesz:

  • znaleźć pracę
  • nauczyć się języka obcego
  • podnieść swoje kwalifikację
  • zwiększyć wiarę we własne możliwości

zgłoś się do projektu Bo jak nie my to kto II.

Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia bez pracy oraz osoby bierne zawodowo.

Szczególne zaproszenie kierowane jest do osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach. Wsparcie kierowane jest między innymi do osób z powiatu wielickiego.

 

W ramach projektu będą realizowane usługi mające na celu aktywizację zawodową. W ramach projektu oferowany jest min.:

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż wnioski na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START
można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

Program „Dobry Start” - inwestycja w edukację polskich dzieci.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać:

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Program „Dobry Start” - inwestycja w edukację polskich dzieci

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start” - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu.

To Już 10 lat z Małymi Bohaterami

To już 10 lat....


Szczególny jubileusz wielickich spotkań Małych Bohaterów - dzieci z Zespołem Leigha, którzy wraz ze swoimi rodzinami przyjeżdżają rok rocznie do naszego miasta.

Mali Bohaterowie stali się częścią Wieliczki... Częścią naszej społeczności... Częścią naszej historii. Wieliczka jako centrum chorób ultrarzadkich stała się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.
Inauguracja Jubileuszowego zjazdu wypełniona była balonową bombą marzeń Małych Bohaterów, które wzbiły się nad wielickie niebo.

Dzień Dziecka

 Z okazji zbliżającego się DNIA DZIECKA serdecznie zapraszamy 27 maja (niedziela) od godziny  12:00 do Solnego Miasta gdzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce będzie miał swoje stoisko. Będzie można wziąć  udział w licznych konkurencjach sprawnościowych takich jak: „kto ma więcej piegów”, „mówiąca piłka”, gra w klasy. Po zakończonych konkurencjach będzie można odejść z pięknie wymalowaną twarzą i garścią cukierków na osłodę. Wraz z nami będzie Spółdzielnia Socjalna Przyszłość, która to będzie częstować pyszną szarlotką
własnoręcznie upieczoną:).
GORĄCO ZAPRASZAMY!!!

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS