Każdy pracownik socjalny posiada legitymację !!!

Proszę pamiętać:
Każdy pracownik socjalny posiada legitymację !!!


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce apeluje do osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka o zachowanie szczególnej ostrożności !!!

W związku z doniesieniami ze środowiska lokalnego o  incydentach kradzieży lub prób wyłudzenia dowodów osobistych, w których oszuści podszywają się między innymi pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, informujemy że każdy pracownik wykonujący czynności służbowe ma przy sobie legitymację pracownika socjalnego.

Spotkanie organizacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży

W dniu 28 listopada 2015r. odbyło się spotkanie organizacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016r. W ramach spotkania pracownicy MGOPS w Wieliczce towarzyszyli grupie 20 osób z kilku  polskich diecezji w zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce. Po  2,5 godzinnej wycieczce po kopalni wraz z młodzieżą udali się do Baru "Bułka z Masłem" gdzie czekał przygotowany przez pracowników Spółdzielni Socjalnejuroczysty i bardzo pyszny obiad i deser. Następnie w Kampusie Wielickim pracownicy MGOPS uczestniczyli również w przygotowaniach do spotkania z grupą prawie 300 osób z całego świata- koordynatorów ŚDM. Na spotkaniu tym przedstawiciele z całego świata promowały swoje diecezje, odbył się także przepiękny koncert polskiej muzyki.

"Miejsce Przyjazne Maluchom"...

MGOPS w Wieliczce już po raz trzeci  otrzymał certyfikat "Miejsce Przyjazne Maluchom"...
Certyfikaty wręczono  już po raz 10 na uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 28 listopada 2015r. o godz. 19 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Bilety wolnej jazdy dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz w oparciu o porozumienie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków oraz Miastem i Gminą Wieliczka, dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka mogą otrzymać bilet wolnej jazdy na linie miejskie i aglomeracyjne MPK w Krakowie .

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/ oraz pod numerem telefonu:

12 278-21-40 wew. 106, informacji udzielają P. Ryszarda Padło i P. Monika Laderska.

Informacja o Kongresie Karty Dużej Rodziny

Przyjaciele dużych rodzin w Krakowie

Już niebawem Kraków zamieni się w stolicę dużych rodzin. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń ale także liczne atrakcje dla dzieci. Zapraszamy już 12 października do Opery Krakowskiej!

Ogólnopolski Kongres Karty Dużej Rodziny odbędzie się 12 października w Operze Krakowskiej. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele rodzin wielodzietnych, samorządów, partnerów Karty Dużej Rodziny oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Na rodziny czeka masa atrakcji. Dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach pod opieką profesjonalnych animatorów. Niespodzianki przygotowują także partnerzy Karty Dużej Rodziny.

II Piknik Wielickich Rodzin 3+

 

Dnia 13 września 2015r. w Centrum Edukacyjno Rekreacyjnym „Solne Miasto” odbędzie się II Piknik Wielickich Rodzin 3+. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł serdecznie zaprasza do zapoznania się z programem oraz do czynnego udziału w wydarzeniu.

Informacja dla Wnioskodawców Projektu "Pierwszy Dzwonek"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce w związku z Projektem „Pierwszy Dzwonek” zwraca się z uprzejmą prośbą do Wnioskodawców, którzy złożyli deklarację o dostarczenie dokumentów wymienionych w załączniku, oraz oświadczeń, których wzory zostały zamieszczone na stronie MGOPS w zakładce „PIERWSZY DZWONEK” do dnia 15 lipca 2015 r.

"PIERWSZY DZWONEK" - Wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Wieliczka do programu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, zachęcamy wszystkie rodziny, których dochód* na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, (tj. Kwota 684 zł. na osobę w rodzinie) do składania deklaracji, które będą stanowić podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację programu.

 

Rok "Aniołeczka"

"Anioł dobroci" – tak nazywano Brata Alojzego Kosibę, który 60 lat spedził w wielickim Klasztorze Ojców Franciszkanów.

Brat Alojzy Kosiba przez całe swoje życie dbał nade wszystko o ubogich i potrzebujacych. W 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym liście z okazji 700-lecia Wieliczki, napisał m.in.: "Słynny jest nie tylko w Polsce 'solny skarb' związany przez historię z osobą błogosławionej Kingi. Wzorem niech będzie sługa Boży Alojzy Kosiba, który nie tak dawno temu chodził ulicami tego miasta i po całej okolicy, stając się żywym znakiem miłości Boga i bliźniego".

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS