Podziel się telefonem!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce wznawia akcję pt.„Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych, które następnie będą przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy; w szczególności osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Zbiórka telefonów odbywa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26.  Telefon komórkowy to nie tylko swoboda rozmowy, która jest bezcenna, to także bezpieczeństwo i pewność. Niezależnie od miejsca, w którym przebywamy, możemy zawsze skorzystać z darmowych numerów alarmowych. Takie rozwiązania niejednokrotnie pozwalają uratować czyjeś życie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora
obchodzonego 14 listopada

składamy wszystkim Seniorom
serdeczne życzenia długich lat życia,

pogody ducha, zdrowia i spełnienia marzeń.

Życzymy, aby czas złotej jesieni życia był dla Państwa

okresem zasłużonego odpoczynku pełnego pasji
oraz satysfakcji z przekazania życiowej mądrości,

wiedzy i doświadczenia.

Samorządowy Żłobek Nr 1 w Wieliczce

Samorządowy Żłobek w Wieliczce – nowy projekt...

Jeśli masz gotowość współtworzyć to szczególne przedsięwzięcie dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy zapraszamy do współpracy.


Poszukujemy do pracy:
Opiekunów dziecięcych
Pomocy opiekunów
Intendenta
Pielęgniarki
Osoby sprzątającej
Kucharza
Pomocnika kucharza

Swoje CV wraz z listem motywacyjnym można składać do sekretariatu MGOPS w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 34

Wielicki Turniej Rodzin

Burmistrz Wieliczki zaprasza na Wielicki Turniej Rodzin, który odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. o godzinie 15:00 w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto" " ul. T. Kościuszki 15.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny złożone z min. 4 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych, spokrewnionych osób (np. rodzice, dzieci, wujkowie, dziadkowie, kuzyni).

 

Informacje oraz zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 25 września 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce telefonicznie pod numerami telefonów:

ul. Sienkiewicza  12 278 21 40, 12 278 38 72
ul. Pocztowa 1 12 26 34 315. 12 26 34 316
lub mailowo  sekretariat@mgopswieliczka.pl

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025

Uprzejmie informujemy, że samorząd gminy przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019 – 2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania.

To Państwo, jako mieszkańcy, znacie najlepiej słabe i mocne strony gminy, szanse na rozwój i zagrożenia.

Ponieważ zależy nam, aby Strategia odpowiadała na rzeczywiste wyzwania i potrzeby, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety załączonej poniżej wraz z ogłoszeniem i zarządzeniem Burmistrza.

Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.

Dobry Start – pierwsza wypłata!!!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z radością informuje iż ruszyła wypłata świadczeń w ramach programu Dobry Start. Do końca lipca MGOPS wypłaci pomoc finansową dla 1500 uczniów.

 

Od 1 sierpnia 2018 roku możliwe będzie składanie wniosków również w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Więcej informacji pod numerami tel. 12 278 45 00 12 281 01 75

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU BO JAK NIE MY TO KTO II – DLA ZAINTERESOWANYCH !!!

Jeśli chcesz:

  • znaleźć pracę
  • nauczyć się języka obcego
  • podnieść swoje kwalifikację
  • zwiększyć wiarę we własne możliwości

zgłoś się do projektu Bo jak nie my to kto II.

Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia bez pracy oraz osoby bierne zawodowo.

Szczególne zaproszenie kierowane jest do osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach. Wsparcie kierowane jest między innymi do osób z powiatu wielickiego.

 

W ramach projektu będą realizowane usługi mające na celu aktywizację zawodową. W ramach projektu oferowany jest min.:

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS