Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

UWAGA!

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż wnioski na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START
można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

Program „Dobry Start” - inwestycja w edukację polskich dzieci.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać:

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Program „Dobry Start” - inwestycja w edukację polskich dzieci

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start” - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu.

To Już 10 lat z Małymi Bohaterami

To już 10 lat....


Szczególny jubileusz wielickich spotkań Małych Bohaterów - dzieci z Zespołem Leigha, którzy wraz ze swoimi rodzinami przyjeżdżają rok rocznie do naszego miasta.

Mali Bohaterowie stali się częścią Wieliczki... Częścią naszej społeczności... Częścią naszej historii. Wieliczka jako centrum chorób ultrarzadkich stała się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.
Inauguracja Jubileuszowego zjazdu wypełniona była balonową bombą marzeń Małych Bohaterów, które wzbiły się nad wielickie niebo.

Dzień Dziecka

 Z okazji zbliżającego się DNIA DZIECKA serdecznie zapraszamy 27 maja (niedziela) od godziny  12:00 do Solnego Miasta gdzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce będzie miał swoje stoisko. Będzie można wziąć  udział w licznych konkurencjach sprawnościowych takich jak: „kto ma więcej piegów”, „mówiąca piłka”, gra w klasy. Po zakończonych konkurencjach będzie można odejść z pięknie wymalowaną twarzą i garścią cukierków na osłodę. Wraz z nami będzie Spółdzielnia Socjalna Przyszłość, która to będzie częstować pyszną szarlotką
własnoręcznie upieczoną:).
GORĄCO ZAPRASZAMY!!!

Gotuj po Hiszpańsku II - II edycja.

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

 

Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Informujemy, iż wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach a także pomoc
w ich skompletowaniu w ramach koordynacji świadczeń wychowawczych
i rodzinnych można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego pod numerami telefonów 12 278 45 00 i 12 281 01 75.

 

Informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp

 

Kreatywna Szafa

 

Asystenci Rodziny z Zespołu Asysty i Pracy Socjalnej, w ramach działań wspierających rodziny w wypełnianiu codziennych zadań, realizują obecnie nowatorski projekt pod nazwą: „Kreatywna Szafa”, który skierowany jest do rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny.

Udostępniliśmy miejsce w siedzibie Ośrodka, gdzie można pozostawić swoje rzeczy  ubrania, obuwie, małe AGD oraz wyposażenie gospodarstwa domowego. To z pozoru proste działanie, wpisuje się w rozwijanie kompetencji takich jak umiejętność gospodarowania własnymi zasobami, porządkowanie gospodarstwa domowego, zdolność dzielenia się z innymi oraz umiejętność zaspokajania potrzeb własnej rodziny.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS