Gotuj po Hiszpańsku II - II edycja.

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

 

Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Informujemy, iż wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach a także pomoc
w ich skompletowaniu w ramach koordynacji świadczeń wychowawczych
i rodzinnych można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego pod numerami telefonów 12 278 45 00 i 12 281 01 75.

 

Informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp

 

Kreatywna Szafa

 

Asystenci Rodziny z Zespołu Asysty i Pracy Socjalnej, w ramach działań wspierających rodziny w wypełnianiu codziennych zadań, realizują obecnie nowatorski projekt pod nazwą: „Kreatywna Szafa”, który skierowany jest do rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny.

Udostępniliśmy miejsce w siedzibie Ośrodka, gdzie można pozostawić swoje rzeczy  ubrania, obuwie, małe AGD oraz wyposażenie gospodarstwa domowego. To z pozoru proste działanie, wpisuje się w rozwijanie kompetencji takich jak umiejętność gospodarowania własnymi zasobami, porządkowanie gospodarstwa domowego, zdolność dzielenia się z innymi oraz umiejętność zaspokajania potrzeb własnej rodziny.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw - służą ochronie interesów osób przemieszczających się w celu podejmowania zatrudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte na terytorium różnych państw.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Projekt: Otwarta Szafa, Bezpieczny Senior 2017

PROJEKT SOCJALNY: Bezpieczny Senior Na Drodze

 

 

Jak wynika ze statystyk, piesi powyżej 60 roku życia nadal stanowią duże zagrożenie dla swojego życia oraz innych uczestników ruchu. Jak wskazuje raport opracowany przez Biuro Ruchu Drogowego, zarówno w roku 2014, 2015 oraz 2016 znaczną ilość wypadków spowodowali piesi powyżej 60 roku życia. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi, seniorzy stanowią liczną grupę ogółu wypadków z winy pieszych. Przyczynami tych wypadków najczęściej są; przekraczane jezdni w miejscu niedozwolonym, wyjście na jezdnię przy czerwonym świetle, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, stanie na jezdni itp.

Spotkanie Wigilijne 2017

Zatrzymać się rodzinnie przy stole...

 

Czas kolęd i pastorałek... Czas życzeń i łamania się opłatkiem... Czas spotkań i dzielenia się swoim czasem i dobrem... Czas świętowania... Razem... 

 

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS