Projekt: Otwarta Szafa, Bezpieczny Senior 2017

PROJEKT SOCJALNY: Bezpieczny Senior Na Drodze

 

 

Jak wynika ze statystyk, piesi powyżej 60 roku życia nadal stanowią duże zagrożenie dla swojego życia oraz innych uczestników ruchu. Jak wskazuje raport opracowany przez Biuro Ruchu Drogowego, zarówno w roku 2014, 2015 oraz 2016 znaczną ilość wypadków spowodowali piesi powyżej 60 roku życia. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi, seniorzy stanowią liczną grupę ogółu wypadków z winy pieszych. Przyczynami tych wypadków najczęściej są; przekraczane jezdni w miejscu niedozwolonym, wyjście na jezdnię przy czerwonym świetle, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, stanie na jezdni itp.

Spotkanie Wigilijne 2017

Zatrzymać się rodzinnie przy stole...

 

Czas kolęd i pastorałek... Czas życzeń i łamania się opłatkiem... Czas spotkań i dzielenia się swoim czasem i dobrem... Czas świętowania... Razem... 

 

Świętowanie z Seniorami 14.12.2017 r.

Pomysł, ciepło, radość, odwaga do poszukiwań i gotowość do dzielenia się sobą… Tacy są klubowicze w Klubie Seniora Caritas w Wieliczce a wspólne świąteczne spotkanie stało się jedynie potwierdzeniem tej prawdy i wartości… Dziękujemy

 

GALERIA ZDJĘĆ

KAMPANIA "UWAŻNI RODZICE"

KAMPANIA "UWAŻNI RODZICE"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce pragnie zwrócić uwagę na kampanię o nazwie „Uważni Rodzice” realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Jej tematem przewodnim jest rola rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci zaś hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”

Głównym elementem kampanii jest film udostępniany w sieci oraz w wybranych stacjach telewizyjnych. Więcej informacji o kampanii oraz film dostępne są pod adresem http://uwaznirodzice.pl/

Projekt Socjalny: Otwarta Szafa

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 26, realizowany jest Projekt socjalny pod nazwą „Otwarta Szafa”. Trudno określić od kiedy, ponieważ pomysłodawcami Projektu są Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka.

Na początku wyglądało to tak, że osoby chcące podzielić się odzieżą, zabawkami, drobnym wyposażeniem domu przychodzili do tut. Ośrodka i pytali czy mogą coś zostawić dla potrzebujących. Potrzebujący natomiast widząc atrakcyjną odzież, zabawki itp. chętnie przeglądali i zabierali to co mogli wykorzystać.

Życzenia Na Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu Pracownika Socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce pragnie przekazać wyrazy uznania i wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie i pomoc osobom potrzebującym.

Życzymy, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem.

 

W załączeniu film Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej prezentujący w skrócie postać Pracownika Socjalnego.

Rodzinne zmagania w wielu tematach. Wielicki Turniej Rodzin.

Rodzinne dobre relacje dają człowiekowi siłę, aby iść w świat, poznawać, wybierać a kiedy trzeba zebrać siły... wracać. Rodzinne dobre relacje budują się w rozmowach, byciu razem, życiu codziennym, w zabawie i w pracy... Wielicki Turniej Rodzin w Centrum SOLNE MIASTO
w Wieliczce, stał się okazją to dobrego bycia razem, wspólnej zabawy oraz poznawania.
Na zaproszenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, wielickie rodziny stanęły w konkury w całym wachlarzu tematów od sprawdzianu wiedzy, poprzez logiczne myślenie i pomysłowość aż do sprawności i szybkości... wszystkie przygotowane przez partnerów Turnieju:

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS