Rodzinne zmagania w wielu tematach. Wielicki Turniej Rodzin.

Rodzinne dobre relacje dają człowiekowi siłę, aby iść w świat, poznawać, wybierać a kiedy trzeba zebrać siły... wracać. Rodzinne dobre relacje budują się w rozmowach, byciu razem, życiu codziennym, w zabawie i w pracy... Wielicki Turniej Rodzin w Centrum SOLNE MIASTO
w Wieliczce, stał się okazją to dobrego bycia razem, wspólnej zabawy oraz poznawania.
Na zaproszenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, wielickie rodziny stanęły w konkury w całym wachlarzu tematów od sprawdzianu wiedzy, poprzez logiczne myślenie i pomysłowość aż do sprawności i szybkości... wszystkie przygotowane przez partnerów Turnieju:

Turniej Wielickich Rodzin.

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU WIELICKICH RODZIN, który odbędzie się dnia 21 października 2017r. w CER Solne Miasto ul. Kościuszki 15, Wieliczka.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 18 października 2017 r. na adres
e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia poniżej.

 

 

MAŁOPOLSKA MÓWI STOP PRZEMOCY

MAŁOPOLSKA MÓWI STOP PRZEMOCY

 

9 października 2017 r.  po raz XV odbyła się wojewódzka konferencja dotycząca przeciwdziałaniu przemocy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Czy przemoc ma płeć?”. W trakcie konferencji nagrodzono też laureatów małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”. Wyróżniony został również Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce – za    kompleksową ofertę wsparcia.

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopol...

 

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

ZOSTAŃ POLICJANTEM

Przyjdź – sprawdź – zdecyduj.

Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, przejrzysta ścieżka kariery,  możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby
w Policji.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, jesteś zdyscyplinowany i potrafisz dochować  tajemnicy.  Służba w Policji daje szansę na  rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz  specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy,  a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i  doświadczeń.

Kogo poszukujemy?

Podziel się telefonem!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ogłasza pierwszą edycję akcji na rzecz osób najbardziej potrzebujących w Mieście i Gminie Wieliczka pn. "PODZIEL SIĘ TELEFONEM". Szczegóły informacji w załączonym plakacie.

KAMPANIA INFORMACYJNA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

KAMPANIA INFORMACYJNA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych

Kampania ma m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych, w tym nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu.

Dodatkowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronach ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Zaproszenie do udziału w projekcie "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie"

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców powiatu wielickiego, miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu bocheńskiego, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego i ościennych, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie ("EX-IN")”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

·  są osobami w wieku 18 – 67 lat,

·  zamieszkują teren woj. małopolskiego,

·  są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

·  są osobami niepracującymi

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS