Świętowanie z Seniorami 14.12.2017 r.

Pomysł, ciepło, radość, odwaga do poszukiwań i gotowość do dzielenia się sobą… Tacy są klubowicze w Klubie Seniora Caritas w Wieliczce a wspólne świąteczne spotkanie stało się jedynie potwierdzeniem tej prawdy i wartości… Dziękujemy

 

GALERIA ZDJĘĆ

KAMPANIA "UWAŻNI RODZICE"

KAMPANIA "UWAŻNI RODZICE"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce pragnie zwrócić uwagę na kampanię o nazwie „Uważni Rodzice” realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Jej tematem przewodnim jest rola rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci zaś hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”

Głównym elementem kampanii jest film udostępniany w sieci oraz w wybranych stacjach telewizyjnych. Więcej informacji o kampanii oraz film dostępne są pod adresem http://uwaznirodzice.pl/

Projekt Socjalny: Otwarta Szafa

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 26, realizowany jest Projekt socjalny pod nazwą „Otwarta Szafa”. Trudno określić od kiedy, ponieważ pomysłodawcami Projektu są Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka.

Na początku wyglądało to tak, że osoby chcące podzielić się odzieżą, zabawkami, drobnym wyposażeniem domu przychodzili do tut. Ośrodka i pytali czy mogą coś zostawić dla potrzebujących. Potrzebujący natomiast widząc atrakcyjną odzież, zabawki itp. chętnie przeglądali i zabierali to co mogli wykorzystać.

Życzenia Na Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu Pracownika Socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce pragnie przekazać wyrazy uznania i wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie i pomoc osobom potrzebującym.

Życzymy, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem.

 

W załączeniu film Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej prezentujący w skrócie postać Pracownika Socjalnego.

Rodzinne zmagania w wielu tematach. Wielicki Turniej Rodzin.

Rodzinne dobre relacje dają człowiekowi siłę, aby iść w świat, poznawać, wybierać a kiedy trzeba zebrać siły... wracać. Rodzinne dobre relacje budują się w rozmowach, byciu razem, życiu codziennym, w zabawie i w pracy... Wielicki Turniej Rodzin w Centrum SOLNE MIASTO
w Wieliczce, stał się okazją to dobrego bycia razem, wspólnej zabawy oraz poznawania.
Na zaproszenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła, wielickie rodziny stanęły w konkury w całym wachlarzu tematów od sprawdzianu wiedzy, poprzez logiczne myślenie i pomysłowość aż do sprawności i szybkości... wszystkie przygotowane przez partnerów Turnieju:

Turniej Wielickich Rodzin.

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU WIELICKICH RODZIN, który odbędzie się dnia 21 października 2017r. w CER Solne Miasto ul. Kościuszki 15, Wieliczka.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 18 października 2017 r. na adres
e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia poniżej.

 

 

MAŁOPOLSKA MÓWI STOP PRZEMOCY

MAŁOPOLSKA MÓWI STOP PRZEMOCY

 

9 października 2017 r.  po raz XV odbyła się wojewódzka konferencja dotycząca przeciwdziałaniu przemocy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Czy przemoc ma płeć?”. W trakcie konferencji nagrodzono też laureatów małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”. Wyróżniony został również Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce – za    kompleksową ofertę wsparcia.

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopol...

 

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS