KAMPANIA INFORMACYJNA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

KAMPANIA INFORMACYJNA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych

Kampania ma m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych, w tym nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu.

Dodatkowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronach ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Zaproszenie do udziału w projekcie "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie"

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców powiatu wielickiego, miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu bocheńskiego, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego i ościennych, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie ("EX-IN")”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

·  są osobami w wieku 18 – 67 lat,

·  zamieszkują teren woj. małopolskiego,

·  są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

·  są osobami niepracującymi

Wielicki Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 20 do 24 lutego 2017 r. odbędzie się Wielicki Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podczas tego tygodnia w budynku UMIG Wieliczka przy ul. Pocztowej 1 odbędą się dyżury przedstawicieli policji, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy specjalistów.
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

UWAGA!!!
Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomo...

dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia
1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Apel Zima!

Szanowni Państwo!

            Kierując się doświadczeniami ubiegłych lat, związanymi z dramatyczną sytuacją wielu osób w okresie zimowym oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z tym okresem. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne i samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także każdego z Państwa.

"Maluch plus" 2017

Informujemy, iż została ogłoszona kolejna edycja programu - "Maluch plus" 2017. Program ten składa się z czterech modułów,  w ramach których o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Informacja

Od dnia 3 października 2016 r. zmianie ulegnie miejsce przyjmowania interesantów przez Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego oraz obsługa Karty Dużej Rodziny i Stypendiów Szkolnych.

Wnioski:

  • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
  • o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  • o ustalenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych
  • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • o wydanie Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+
  • o ustalenie prawa do stypendium szkolnego

będą przyjmowane pod adresem: ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka (parter)

Trzeci Piknik Wielickich Rodzin 3+

        17 września 2016 roku już po raz trzeci odbędzie się Piknik Wielickich Rodzin 3+.

Spotkanie będzie kolejną możliwością do wspólnego spędzenia czasu, wymiany doświadczeń i zapoznania się z ofertą partnerów Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+.

W trakcie pikniku odbędą się liczne konkursy, w których będzie można wygrać cenne nagrody.

W programie ponadto malowanie twarzy - różne niesamowite postacie i wzory, które znajdą się na buźkach wszystkich chętnych dzieciaków, zadbają o to dwie animatorki, absolwentki krakowskiego ASP

Dodatkowo dla dzieci zostanie przygotowanych kilka struktur dmuchanych i mechanicznych. Dzieci będą się mogły przejechać na bujakach mechanicznych oraz zagrać w dmuchane rzutki.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS