Ogłoszenia różne

  1. ZARZĄDZENIE NR 279/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na przygotowaniu gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawaniu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r, w lokalu Oferenta

  2. ZARZĄDZENIE NR 278/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin polegającego na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącego posiłku dla osób tego pozbawionych z terenu Gminy Wieliczka w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.

  3. Zarządzenie 277/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

  4. ZARZĄDZENIE NR 275/2018
    BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 27 listopada 2018 r.

Strony