Ogłoszenia różne

 1. ZARZĄDZENIE NR 275/2018
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 27 listopada 2018 r.

 2. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA NR 276/2018
  z dnia 27 listopada 2018 r.

 3. ZARZĄDZENIE NR 274/2018
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
  z dnia 27 listopada 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania
  publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu
  i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy

Strony