Ogłoszenia różne

  1. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  2. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu Oferenta

     

Strony