Ogłoszenia różne

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 uczestników - osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, w lokalu podmiotu.

 2. Zarządzenie Burmistrza nr 200 z dnia 4 września 2017r. w sprawie

  ogłoszenie konkursu  polegającego na prowadzeniu w terminie od 1

  października 2017r. - do 31 grudnia 2017r. ośrodka wsparcia - klubu

  samopomocy dla 20 uczestników - osób z zaburzeniami psychicznymi,

  zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

 3. Zarządzenie Burmistrza nr 196 z dnia 1 września 2017r.  - uchylenie

  zarządzenia nr 187 w sprawie konkursu polegającego na prowadzeniu w

  terminie od 1 października 2017r. - do 31 grudnia 2017r. ośrodka

  wsparcia - klubu samopomocy dla 20 uczestników - osób z zaburzeniami

  psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka.

Strony