Ogłoszenia różne

 1. Ogłoszenie o złożeniu oferty na rozszerzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu Środowiskowego Domu Samopomocy, na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, przeznaczonego dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi - zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, od dnia 1.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

 2. OGŁOSZENIE
  o naborze na wolne stanowisko pracy

  Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 26
  32-020 Wieliczka

  ogłasza nabór na stanowisko

  Pracownika Socjalnego w Zespole ds. Pomocy Środowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce

  /2 etaty/

 3. Protokół z wyboru oferty na świdczenie usługi szkoleniowej w ramach instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn "Czas na aktywność. Aktywność społeczna i zawodowa klientów ośrodka pomocy społecznej".

Strony