Ogłoszenia różne

  1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o otwartym konkursie ofert na powierzeniu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. dotyczącego wspierania działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu Podmiotu.

Strony