Organizacje

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. M. Ossowskiego 5
30-656 Kraków

Ukryj Pokaż dane kontaktowe i opis...


tel. 12/ 637 07 12 - sekretariat
tel. 12/ 638 07 08 - punkt socjalny
tel. 12/ 637 07 12 w. 113 - centrum wolontariatu
fax. 12/ 637 07 12
e-mail: krakow@caritas.pl

Zadania zlecone:
Prowadzenie opiekuńczej placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie MiG Wieliczka
Lokal świetlicy usytuowany jest pod adresem  ul. Sikorskiego 6
Realizując zadanie zabezpieczono 20 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Wieliczka z rodzin mających trudności w organizacji czasu i pełnienia funkcji opiekuńczych. Świetlica zapewnia pomoc w nauce, opieke w czasie pobytu poza domem, posiłek, organizację dni wolnych od nauki – w tym również wyjazdy wakacyjne i zimowe. Świetlica preferuje system pedagogiczny Marii Montessori.

Usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w gabinecie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta.
Stacja usytuowana jest pod adresem ul. Sikorskiego 6
Punkt opieki w ramach swojego działania zapewnia pomoc w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób chorych przewlekle, leżących w miejscu ich zamieszkania oraz w punkcie Stacji Opieki.

 

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla 30 uczestników – osób w podeszłym wieku i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy

Placówka zapewnianie uczestnikom świadczenia w zakresie: terapii zajęciowej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej; organizacji zajęć kulturalno-towarzyskich i rekreacyjnych; podejmowania działań zmierzających do wzmocnienia aktywności życiowej i samodzielności życiowej osób objętych pomocą; inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacniania więzi społecznych; realizowanie zadania w zakresie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie wspólnych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych min: organizację zajęć kulinarnych, organizację zajęć plastycznych, organizację zajęć artystycznych (min. malarstwo, szydełkowanie), organizację zajęć edukacyjnych z zakresu tradycji lokalnej, obrzędów, dotyczące historii i kultury narodu, organizację zajęć edukacyjnych zwiazanych z pasjami uczestników, organizację zajęć rekreacyjno-sportowych i rehabilitacyjnych, zapewnienie możliwości dostępu do prasy codziennej i komputera, zapewnienie możliwości przygotowywania gorących napojów.

Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 15 osób starszych i niepełnosprawnych

W ramach pobytu w mieszkaniach chronionych skierowanym osobom zapewnia się wparcie majace na celu doprowadzenie do ich samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy dla 45 uczestników – osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Polski Czerony Krzyż - Małopolski Oddział Okręgowy
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

Ukryj Pokaż dane kontaktowe i opis...

tel. (12) 422-91-15
faks: (12) 422-90-79
e-mail: krakow@pck.org.pl
strona www: www.pck.malopolska.pl
    
Zadanie zlecone:
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W ramach współpracy organizacja realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, którego celem jest wspieranie osób samotnych i w rodzinach, w podeszłym wieku i przewlekle chorych w codziennym funkcjonowaniu.

 

Fundacja wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo
Os. Młodości 8
31-908Kraków

Ukryj Pokaż dane kontaktowe i opis...

tel. 12/ 686 91 20
e-mail: f-leonardo@wp.pl
strony www: www.fundacja-leonardo.pl
    
Zadania zlecone:
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi


Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest tworzenie zintegrowanego środowiska dla osób chorujących psychicznie poprzez : zaakceptowanie choroby i umiejętność radzenia sobie z jej skutkami, usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, uczenie rozumienia tego świata i uczestniczenia w nim, aktywizacja uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, wspieranie i animowanie grup samopomocowych w środowisku lokalnym, przygotowanie – w miarę możliwości – osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia, wsparcie rodziny osoby chorującej.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie MiG Wieliczka.


Usługi świadczone są przez wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z osoba chorą psychicznie. Usługi mają na celu usprawnienie i psychoterapię osoby chorej jak również pomoc rodzinie we współpracy z chorującym członkiem rodziny.