Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych mieszących się na terenie Gminy Wieliczka prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Rejestr ten jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Burmistrz sprawuje również nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki za pośrednictwem upoważnionych pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Aktualny rejestr żłobków można znaleźć na BIP MGOPS Wieliczka: http://bip.malopolska.pl/mgopspolecznej3/Article/get/id,193903.html