Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej

adres: ul. Sienkiewicza 34
telefon: 12 278 21 40, 12 278 38 72

 Edyta Turecka – Kierownik

pokój nr 5
telefon: 12 278 21 40 wew. 104