Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych

adres: ul. Sienkiewicza 34
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 106, 110

Anna Sokołowska – Kierownik

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 110

Aneta Garycka-Kasprzyk – Zastępca Kierownika

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 110

Anna Myszkowska – Inspektor

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 110

Agata Węgrzyn – Inspektor

pokój nr 1
telefon:12 278 21 40 wew. 106

Aleksandra Mięso – Podinspektor

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 106

Anna Łącka – Inspektor

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 110

Marta Bilska – Referent

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 106

Katarzyna Lisak – Pomoc administracyjna

sekretariat
telefon: 12 278 21 40 wew. 101

Urszula Machnik – Pomoc administracyjna

sekretariat
telefon: 12 278 21 40 wew. 101