Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych

adres: ul. Sienkiewicza 34
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 106, 110

Anna Sokołowska – Kierownik

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 110

Aneta Garycka-Kasprzyk – Zastępca Kierownika

pokój nr 1
telefon: 12 278 21 40 wew. 110