Zespół ds. Finansowo Księgowych

adres: ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108

Katarzyna Zaremba - Główny Ksiegowy

pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108