Zespół ds. Finansowo Księgowych

adres: ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108

Katarzyna Zaremba - Główny Ksiegowy

pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108

Dorota Sosin - Starszy Inspektor

pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108

Anna Dziewońska - Inspektor

pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108

Agnieszka Oliwa - Inspektor

pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108

Natalia Ślęczka - Starszy Referent

pokój nr 7
telefon: 12 278 38 72, 12 278 21 40 wew. 108