Zespół ds. Obsługi Administarcyjnej Pracowników Socjalnych

adres: ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 3
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 103