Zespół ds. Obsługi Administarcyjnej Pracowników Socjalnych

adres: ul. Sienkiewicza 26
telefon:  12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 103

Joanna Pierwoła – Koordynator 

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 103

Łukasz Jerzewski – Pomoc  administracyjna

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 103

Renata Abramowicz – Pomoc administracyjna

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 103

Arkadiusz Modrzewski – Referent

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 61, wew.103

Emilia Szarek – Pomoc administracyjna

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 103