Zespół ds. Programów i Projektów

adres: ul. Pocztowa 1
telefon: 12 26 34 315, 12 26 34 316

Maria Kruk - Kierownik

pokój nr 7
telefon: 12 26 34 315