Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

adres: ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 3
telefon: 12 278 38 72 lub 12 278 21 40 wew. 103