Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

adres: ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 3
telefon: 12 278 38 72 lub 12 278 21 40 wew. 103

 Agata Kowal – Specjalista Pracy Socjalnej

Koordynator Grup Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce

 Elżbieta Sikora – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Koordynator Grup Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce

 Anna Wilk - Specjalista Pracy Socjalnej

Koordynator Grup Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce