Zespół I

adres: ul. Sienkiewicza 26
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55

Magdalena Kozioł – p.o. Kierownik

pokój nr 1
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 101

Agata Gałązka – Pracownik Socjalny

pokój nr 9
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 109

Justyna Grabania – Pracownik  Socjalny

pokój nr 9
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 109

Małgorzata Suder – Pracownik Socjalny

pokój nr 9
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 109

Anna Jewuła-Dolińska – Pracownik Socjalny

pokój nr 11
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 111

Danuta Ochońska – Specjalista Pracy Socjalnej

pokój nr 11
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 111

Iwona Chachlowska – Pracownik Socjalny

pokój nr 11
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 111