Zespół II

Łukasz Koral – Kierownik

pokój nr 1
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 101

Jolanta Szado – Starszy Pracownik Socjalny

pokój nr 5
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 105

Natalia Cygan – Pracownik Socjalny

pokój nr 5
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 105

Aleksandra Dziedzic – Pracownik Socjalny

pokój nr 6
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 105

Anna Polończyk – Pracownik Socjalny

pokój nr 6
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 106

Katarzyna Kudzia - Pracownik Socjalny

pokój nr 6
telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55 wew. 106