Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

adres: ul. Pocztowa 1
telefon: 12 26 34 315, 12 26 34 316

Ewa Tkaczewska – Inspektor

pokój nr 8
telefon: 12 26 34 316

1.Placówka Wsparcia Dziennego „Aniołeczek”:

Maciej Ziemiński - Wychowawca

tel. 732 623 315

2. Koordynacja Grup Świetlicowych w:

Byszycach, Bogucicach, Czarnochowicach, Dobranowicach, Golkowicach, Gorzkowie, Grabiu, Grajowie, Koźmicach Wielkich, Krzyszkowicach, Mietniowie, Pawlikowicach, Podstolicach, Raciborsku, Wegrzcach Wielkich, Sierczy, Sułkowie.

3. Zespół Terapeutów:

Barbara Gawlik

Dominik Sałdak

Zofia Wróbel

Anna Payne

Anna Mędrzycka

Elena Łanocha

4. Poradnia Leczenia Uzależnień

Agnieszka Leibner - koordynator Poradni Leczenia Uzależnień

Katarzyna Ochyra – lekarz psychiatra

Mgdalena Kliś

Jacek Wysowski

Marta Teleśnicka

Renata Zawada

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Agnieszka Kudla - przewodniczący GKRPA

Patrycja Katyńska-Widerska - sekretarz GKRPA

6. Pomoc w pisaniu pism urzędowych

Wojciech Łyko