Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

adres: ul. Słowackiego 10
telefon: 12 278 45 00, 12 281 01 75

Wioletta Dębowska - Kierownik

pokój nr 5
telefon: 12 278 45 00 wew. 106

Monika Laderska - Zastępca Kierownika

pokój nr 5
telefon: 12 278 45 00 wew. 106