Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

adres: ul. Słowackiego 10
telefon: 12 278 45 00, 12 281 01 75

Wioletta Dębowska - Kierownik

pokój nr 5
telefon: 12 278 45 00 wew. 106

Monika Laderska - Zastępca Kierownika

pokój nr 5
telefon: 12 278 45 00 wew. 106

Ryszarda Padło - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

pokój nr 2
telefon: 12 278 45 00 wew.102

Małgorzata Juras - Starszy Inspektor

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 105

Barbara Szewczyk - Starszy Inspektor

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Joanna Krzeczkowska – Inspektor

pokój nr 4
tel. 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Zofia Płoskonka – Inspektor

pokój nr 1
telefon: 12 278 45 00 wew.101

Julia Rudkowska – Inspektor

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Agnieszka Koral – Podinspektor

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew.103, 104, 105

Marta Iwańska - Podinspektor

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Karolina Czech – Referent

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Elżbieta Komoś – Referent

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Kinga Płoskonka – Referent

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Ewa Palacz – Referent

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Ewelina Pietrzyk – Referent

pokój nr 4
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Katarzyna Taborska – Referent

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105

Bożena Tatomir – Referent

pokój nr 2
telefon: 12 278 45 00 wew. 102

Karolina Woźniak - Pomoc administracyjna

pokój nr 3
telefon: 12 278 45 00 wew. 103, 104, 105