Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

adres: ul. Sienkiewicza 26 telefon: 12 278 45 61, 12 278 19 55

Przemysław Łyko – Kierownik

pokój nr 2 telefon: 12 278 45 61 lub 12 278 19 55 wew. 102

Maria Mika Kowal – Mieszkania Chronione, Usługi Opiekuńcze
Marta Guzikiewicz – Dzienny Ośrodek Wsparcia w Brzegach, Usługi Opiekuńcze
Barbara Burda – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ŚDS w Śledziejowicach

tel. 12 278 45 61 lub 12 278 19 55 wewn. 107

Iwona Turcza – Środowiskowe Domy Samopomocy
Bogusława Krzysztof – Domy Pomocy Społecznej
Anna Frey – Domy Pomocy Społecznej

tel. 12 278 45 61 lub 12 278 19 55 wewn. 108