Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

adres: ul. Sienkiewicza 26
telefon:  12 278 45 61, 12 278 19 55

Przemysław ŁykoKierownik

pokój nr 2
telefon: 12 278 45 61 lub 12 278 19 55 wew. 102