Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

adres: ul. Sienkiewicza 26
telefon:  12 278 45 61, 12 278 19 55

Przemysław ŁykoKierownik

pokój nr 2
telefon: 12 278 45 61 lub 12 278 19 55 wew. 102

Bogusława Krzysztof – Starszy Pracownik Socjalny

pokój nr 8
tel. 12 278 19 55 wew. 108

 Iwona Turcza – Starszy Pracownik Socjalny

pokój nr 5
tel. 12 278 19 55 wew. 108

 Maria Mika-Kowal – Starszy Pracownik Socjalny

pokój nr 7
telefon: 12 278 19 55 wew. 107

 Magdalena Skrzypkowska – Pracownik Socjalny

pokój nr 7
telefon: 12 278 19 55 wew. 107

 Anna Stachura – Pracownik Socjalny

pokój nr 8
tel. 12-278-19-55 wew. 108