Struktura organizacyjna

 

 

 

Dyrektor
Dominika Chylińska

ul Sienkiewicza 34
I piętro pokój nr 4
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40 fax


Zastępca Dyrektora
Joanna Rudek

ul. Sienkiewicza 34
I piętro pokój nr 5
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40 fax


Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych
Kierownik Anna Sokołowska
ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 106, 110


Zespół Finansowo Księgowy
Główny Księgowy Katarzyna Zaremba
ul. Sienkiewicza 34
I piętro pokój nr 7
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 108


Zespół ds. Programów i Projektów
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
ul. Sienkiewicza 34
parter pokój nr 3
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 103


Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Wioletta Dębowska
ul. Słowackiego 10
parter

tel.   12 2784500 lub 12 281 01 75


Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej:

Zespół I
p.o. Kierownik Magdalena Kozioł

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 101

Zespół II
Kierownik Łukasz Koral

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 101


Zespół ds. Asysty i Pracy Socjalnej
Kierownik Edyta Turecka

ul.Sienkiewicza 26
pokój nr 0
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 100