Struktura organizacyjna


 

 

Dyrektor
Dominika Chylińska
ul Sienkiewicza 34
pokój nr 4
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40

 

Zastępca Dyrektora
Joanna Rudek

ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 5
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40

 

Główny Specjalista ds. Prawnych
Agnieszka Ziółkowska
ul Sienkiewicza 34
pokój nr 2
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40 wewn. 109

 

Zespół Finansowo Księgowy
Główny Księgowy Katarzyna Zaremba

ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 7
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 108

 

Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych
Kierownik Anna Sokołowska

ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 106, 110

 

Zespół ds. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 3
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 103

 

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Wioletta Dębowska

ul. Słowackiego 10

tel.   12 2784500 lub 12 281 01 75

 

Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej:

Zespół I
p.o. Kierownik Magdalena Kozioł

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 101

Zespół II
Kierownik Łukasz Koral

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 101

 

Zespół ds. Asysty i Pracy Socjalnej
Kierownik Edyta Turecka

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 0
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 100

 

Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 5,7
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 105 i 107

 

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 3
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 103

 

Zespół ds. Programów i Projektów
Kierownik Maria Kruk

ul. Pocztowa 1
pokój nr 8

tel.   12 263 43 16

 

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej
ul. Pocztowa 1
pokój nr 7

tel.   12 263 43 15