Struktura organizacyjna

 

 

 

 

 

Dyrektor         
Dominika Chylińska
ul Sienkiewicza 34
pokój nr 4
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40

 

Zastępca Dyrektora
Joanna Rudek

ul. Sienkiewicza 34
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40

 

Główny Specjalista ds. Prawnych
Agnieszka Ziółkowska
ul Sienkiewicza 34
pokój nr 2
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40 wewn. 109

 

Specjalista ds. BHP

Tomasz Lasota

ul. Pocztowa 1

 

Zespół ds. Finansowo Księgowych
Główny Księgowy Katarzyna Zaremba
ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 7
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 108

 

Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych
Kierownik Anna Sokołowska
ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 106, 110

 

Zespół ds. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 3
tel. / fax 12 278 38 72 lub 12 278 21 40  wewn. 103

 

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Wioletta Dębowska
ul. Słowackiego 10
tel.   12 278 45 00 lub 12 281 01 75

 

 

 

Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej:

Zespół I
p.o. Kierownik Magdalena Kozioł
ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 101

Zespół II
Kierownik Łukasz Koral
ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 1
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 101

 

Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej
Kierownik Edyta Turecka

ul. Sienkiewicza 34
pokój nr 5
tel. / fax 12 278 21 40 lub 12 278 38 72  wewn. 104

 

Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

p.o. Kierownik Przemysław Łyko

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 2
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 102

 

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

ul. Sienkiewicza 26
pokój nr 3
tel. / fax 12 278 45 61 lub 12 278 19 55  wewn. 103

 

Zespół ds. Programów i Projektów
Kierownik Maria Kruk
ul. Pocztowa 1
pokój nr 8

tel.   12 263 43 15

 

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej
ul. Pocztowa 1
pokój nr 7

tel.   12 263 43 16