Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kasie Małopolskiego Banku Spółdzielczego ul. W. Pola 4b:

 

 • 23,24,30,31 stycznia 2017 r.
 • 15,16,27,28 luty 2017 r.
 • 15,16,29,30 marca 2017 r.
 • 13,14,27,28 kwietnia 2017 r.
 • 15,16,29,30 maja 2016 r.
 • 13,14,28,29 czerwca 2017 r.
 • 13,14,27,28 lipca 2017 r.
 • 14,16,28,29 sierpnia 2017 r.
 • 14,15,28,29 września 2017 r.
 • 16,17,30,31 października 2017 r.
 • 15,16,27,28 listopada 2017 r.
 • 14,15,21,22 grudnia 2017 r.