Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kasie Małopolskiego Banku Spółdzielczego ul. W. Pola 4b:

 

 • 28,29,30,31 stycznia 2019 r.
 • 25,26,27,28 luty 2019 r.
 • 26,27,28,29 marca 2019 r.
 • 25,26,29,30 kwietnia 2019 r.
 • 28,29,30,31 maja 2019 r.
 • 25,26,27,28 czerwca 2019 r.
 • 26,29,30,31 lipca 2019 r.
 • 27,28,29,30 sierpnia 2019 r.
 • 25,26,27,30 września 2019 r.
 • 28,29,30,31października 2019 r.
 • 26,27,28,29 listopada 2019 r.
 • 17,18,19,20 grudnia 2019 r.