Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kasie Małopolskiego Banku Spółdzielczego ul. W. Pola 4b:

 

 • 26,29,30,31 stycznia 2018 r.
 • 23,26,27,28 luty 2018 r.
 • 27,28,29,30 marca 2018 r.
 • 25,26,27,30 kwietnia 2018 r.
 • 25,28,29,30 maja 2018 r.
 • 26,27,28,29 czerwca 2018 r.
 • 26,27,30,31 lipca 2018 r.
 • 28,29,30,31 sierpnia 2018 r.
 • 25,26,27,28 września 2018 r.
 • 26,29,30,31października 2018 r.
 • 27,28,29,30 listopada 2018 r.
 • 18,19,20,21 grudnia 2017 r.