Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kasie Małopolskiego Banku Spółdzielczego ul. W. Pola 4b:

 

 • 28, 29, 30, 31 stycznia 2020 r.
 • 25, 26, 27, 28 lutego 2020 r.
 • 26, 27, 30, 31 marca 2020 r.
 • 27, 28, 29, 30 kwietnia 2020 r.
 • 26, 27, 28, 29 maja 2020 r.
 • 25, 26, 29, 30 czerwca 2020 r.
 • 28, 29, 30, 31 lipca 2020 r.
 • 26, 27, 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • 25, 28, 29, 30 września 2020 r.
 • 27, 28, 29, 30 października 2020 r.
 • 25, 26, 27, 30 listopada 2020 r.
 • 18, 21, 22, 23 grudnia 2020 r.