informacja dla słabosłyszących
Aktualności
01.03.2022

Dla Ukrainy: pomoc medyczna

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc medyczną w każdej placówce, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obywatel Ukrainy zgłaszający się po pomoc powinien posiadać:
• odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży
•lub zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP

(potwierdzenie legalnego pobytu na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu dla Obywateli Ukrainy

Każdy, kto potrzebuje pomocy medycznej, między 18 a 8 rano oraz w weekendy i święta, możne wysłać po ukraińsku formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić pod numer 800 137 200.

W ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu obywatele ukraińscy otrzymują:
• konsultację lekarską
• elektroniczną receptę
• elektroniczne skierowanie do lekarza
• elektroniczne skierowanie do szpitala
• skierowanie na badanie SARS-COV-2

Data utworzenia: 01.03.2022