informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Program 90-siątka

Program zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch transzach (2 x 500 zł), na podstawie uprzednio złożonego wniosku. Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: maj oraz listopad.

Świadczenie przysługuje osobie, która w momencie złożenia wniosku skończyła 90 r. życia.

Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej.

Wypłata świadczenia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób starszych w okresach przedświątecznych. Projekt „90-siątka" jest też zadbaniem o potrzeby tej najstarszej grupy seniorów, których jak widać jest naprawdę dużo. Wnioski należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 34 (sekretariat) lub przy ul. Pocztowa 1 (pok. 14). W tych miejscach dostępne są również formularze wniosków.

Jeśli istnieje potrzeba dostarczenia wniosku do miejsca zamieszkania beneficjenta i pomocy przy wypełnieniu, prosimy o zgłoszenie pod nr telefonu 12 278 21 40.

Grzegorz Bosak, Zespół ds. Programów i Projektów,

Pocztowa 1, pok. 14.

Tel. 501-065-619

 

Ważny komunikat!

W związku z koniecznością dokonania zmian prawnych w uchwale dot. "Świadczenia 90siątka", informujemy, że termin marcowej wypłaty może ulec zmianie. Wszyscy beneficjenci programu będą o tym na bieżąco informowani.

 

pdf
Wniosek o świadczenie – 90-siątka Pobierz