informacja dla słabosłyszących
Projekty i programy

Kampania Społeczna No Promil No Problem

Głównym celem Kampanii Społecznej No Promil No Problem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Działania kampanijne adresujemy do wszystkich gmin w Małopolsce.

Działania realizowane w trakcie projektu:

  • Szkolenia Ambasadorów Kampanii oraz Koordynatorów – nauczycieli w gminach , średnio bierze w nich udział 30-40 Ambasadorów oraz 100-120 Koordynatorów. - Realizacja warsztatów profilaktycznych dla liderów młodzieżowych, przygotowujące ich do działań uruchamiających inicjatywy profilaktyczne w środowisku rówieśniczym, w jednej edycji to 400-600 liderów młodzieżowych
  • Realizacja godzinnych warsztatów profilaktyczno -edukacyjnych w zakresie kształtowania właściwych postaw i trenowania nawyków w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży wszystkich poziomów edukacyjnych, w tym w świetlicach, lub grupach realizujących programy profilaktyczne – średnio w jednej edycji ok 5000 osób. Edukacja adresowana do rodziców poprzez realizację wywiadówek profilaktycznych za pomocą przygotowanej w ramach kampanii prezentacji – nie mniej niż 2 tys. Rodziców w jednej edycji
  • Edukacja społeczności lokalnej gmin biorących udział w projekcie – rożne grupy społeczne, za pomocą opracowanych i upowszechnianych w ramach prowadzonej kampanii materiałów, informacyjno – edukacyjnych z obszaru problematyki alkoholowej, w szczególności w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia. W każdej edycji jest przekazywane ok. 20 tys. materiałów edukacyjnych. Realizacja konkursu profilaktycznego, na który wpływa 300-500 prac . Realizacja Inicjatywy Profilaktycznej (marszu na rzecz trzeźwości na drogach, happeningu itp.) w 10 – 20 gminach. Gmina Wieliczka jest liderem, współrealizatorem 12 edycji kampanii. W tym roku realizuje, przy udziale środków Województwa Małopolskiego trzynastą edycje.