informacja dla słabosłyszących
mewa nad morzem

Programy ze środków Budżetu Państwa

Program „Opieka wytchnieniowa”

- edycja 2022 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Utrzymanie ośrodka

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Wspieraj Seniora”

dofinansowany ze środków budżetu państwa

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Utrzymanie ośrodka – 2022 rok

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Program ” Korpus Wsparcia Seniorów”- 2022

Bezpieczne dzieciństwo – inwestycja w przyszłość

MÓWIĆ, UFAĆ, CZUĆ