informacja dla słabosłyszących
mewa nad morzem

Programy ze środków Budżetu Państwa

Klucz do wewnętrznej mocy

Program „Opieka wytchnieniowa” – realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Utrzymanie ośrodka

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Wspieraj Seniora”

dofinansowany ze środków budżetu państwa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program „Asystent rodziny w 2023 r.” – środki finansowane z Funduszu Pracy

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Utrzymanie ośrodka – 2022 rok

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- 2022

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Bezpieczne dzieciństwo – inwestycja w przyszłość

MÓWIĆ, UFAĆ, CZUĆ

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Utrzymanie ośrodka – 2024 rok

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa