informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Dyrektor

W kompetencjach dyrektora i p.o. zastępcy dyrektora jest zarządzanie jednostką oraz nadzór nad działaniami poszczególnych zespołów w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Dominika Chylińska

Dyrektor MGOPS Wieliczka
Pokój nr. 6, I piętro
 • Zespół Finansowo-Księgowy
 • Zespół Organizacyjno-Personalny
 • Inspektor BHP
 • Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zespół Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej
 • Zespół Programów i Projektów
 • Zespół Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

Magdalena Kozioł

Zastępca Dyrektora MGOPS Wieliczka
Pokój nr. 7, I piętro
 • Zespół Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej
 • Zespół Pomocy Środowiskowej (I i II)
 • Zespół Usług Pomocy Społecznej
 • Zespół Administracyjnej Obsługi Pracowników Socjalnych

Dyrekcja przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 14.00-16.00 po uprzednim umówieniu się.

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10