informacja dla słabosłyszących

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta (BOK) jest zlokalizowane za głównym budynkiem MGOPS Wieliczka przy ulicy Sienkiewicza 26. BOK posiada 2 pomieszczania, w pierwszym znajdują się dwa stanowiska przyjęć dostosowane i działające zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i zasadami bezpieczeństwa. Drugie pomieszczenie jest przeznaczone i przystosowane do prowadzenia rozmów w warunkach przyjaznych, komfortowych, dających poczucie bezpieczeństwa.

Rozwiązania projektowe budynku umożliwiają obsługę osób niepełnosprawnych.

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

  • obsługa klientów zgłaszających się do tut. Ośrodka
  • przekazywanie informacji dot. realizowanych zadań, sposobie załatwienia sprawy, prezentacja oferty pomocowej tut. Ośrodka
  • udostępnianie i przyjmowanie wniosków, formularzy, dokumentów
  • udostępnianie do przeglądania przez klientów aktów osobowych