informacja dla słabosłyszących
para trzymająca się za ręce

Placówki współpracujące

W ramach naszych działań, angażujemy się w aktywizowanie mieszkańców z różnych grup wiekowych do wspólnych spotkań, interakcji i wzajemnego wsparcia.

Nasze placówki

Żłobek Samorządowy nr 1

Placówka realizuje zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

Willowa 7

12 356 57 07

zlobek@zlobek.wieliczka.eu

Więcej o placówce

Ośrodek Wsparcia „Campus Misericordiae”

Ośrodek dziennego wsparcia powstał z myślą o osobach samotnych, niepełnosprawnych i starszych. Celem świadczonej tam pomocy jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja osób starszych.

Brzegi 254

12 259 21 05

campus.brzegi@caritas.pl

Więcej o placówce

Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość”

Spółdzielnia realizuje swoje cele poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną PRZYSZŁOŚĆ - Bar „Bułka z Masłem” realizuje zadanie dla mieszkańców Gminy Wieliczka w postaci przygotowania gorącego posiłku dla osób szczególnie tego potrzebujących, biednych, samotnych, niepełnosprawnych.

ul. Brata Alojzego Kosiby 18

12 278 53 76

Więcej o placówce

Stacja Opieki Caritas

Realizuje pomoc w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka, w miejscu zamieszkania i w lokalu. Zakres czynności obejmuje m.in.: zabiegi pielęgnacyjne w domu chorego, iniekcje i zabiegi wg zaleceń lekarskich, niefinansową pomoc w realizacji recept i kontrolę przyjmowania leków, pobieranie materiału do badań w domu chorego, pomiar glukozy i cholesterolu we krwi w lokalu Caritas i w domu chorego, rehabilitacja chorego w miejscu zamieszkania i w punkcie rehabilitacyjnym.

ul. Sikorskiego 6

12 288 19 42

Więcej o placówce

Klub Samopomocy przy parafii św. Klemensa

Klub Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które są ciekawe świata. Uczestnictwo w Klubie Samopomocy aktywizuje seniorów do działania. Dodatkowo ośrodek w Wieliczce stawia na współpracę i wzajemną pomoc między pokoleniami i umożliwia uczestnikom spotkania ze znajomymi, sprzyja w nawiązywaniu nowych kontaktów. Członkowie klubu uczestniczą także w życiu kulturalnym, chodzą na koncerty, do kina, teatru.

ul. Sikorskiego 6

731 701 441

parafia@wieliczkaklemens.pl

Więcej o placówce

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica św. Kingi”

Od ponad dwóch dekad jest miejscem spotkań, wspólnej gry, zabawy i nauki dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Wieliczka z rodzin mających trudności w organizacji czasu i pełnienia funkcji opiekuńczych. Świetlica św. Kingi jest miejscem gdzie zawsze ktoś czeka.

ul. Sikorskiego 6

731 701 441

swietlicakinga.wieliczka@gmail.com

Więcej o placówce

Placówka Wsparcia Dziennego „Aniołeczek”

Placówka wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Swoją działalnością pomaga dzieciom, a tym samym rodzicom przede wszystkim w zapewnieniu opieki wychowawczej, pokonywaniu trudności szkolnych i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowaniu wolnego czasu.

ul. Brata Alojzego Kosiby 31

12 263 43 16

etkaczewska@mgopswieliczka.pl

Więcej o placówce

Fundacja „Leonardo”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce jest placówką wsparcia dziennego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco- aktywizujących, treningów samoobsługi.

ul. Sienkiewicza 24

12 288 32 28

wieliczka@fundacja-leonardo.pl

Więcej o placówce

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych mieszących się na terenie Gminy Wieliczka prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Rejestr ten jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Burmistrz sprawuje również nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki za pośrednictwem upoważnionych pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Wykaz dziennych opiekunów

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualny wykaz dziennych opiekunów można znaleźć na BIP MGOPS Wieliczka.