informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

Wprowadzanie i rejestracja wniosków oraz danych. Opracowywanie na ich podstawie decyzji oraz rozliczeń usług opiekuńczych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

W zakresie zadań Zespołu jest wprowadzanie i rejestracja wniosków, danych z wywiadów środowiskowych, kontraktów socjalnych do systemu informatycznego POMOST oraz opracowywanie na ich podstawie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, sporządzanie harmonogramów wypłat i generowanie list wypłat świadczeń. Ponadto zespół zajmuje się rozliczeniem usług opiekuńczych, realizacją raportów i statystyk do sprawozdań i zapotrzebowań, jak również realizuje czynności związane z wysyłką decyzji do świadczeniobiorców. Zespół pozostaje w ścisłej współpracy z Zespołami ds. Pomocy Środowiskowej, Zespołem ds. Usług Pomocy Społecznej oraz Zespołem Finansowo – Księgowym.

Zespół

Renata Abramowicz

Referent

Justyna Karczmarzyk

Pomoc Administaracyjna

Natalia Kil

Pomoc Administracyjna

Emilia Kulma

Pomoc Administracyjna

Joanna Pierwoła

Referent

Arkadusz Modrzewski

Referent

Siedziba: ul. Sienkiewicza 26

Kontakt: 12 278 45 61 w. 103