informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

Wprowadzanie i rejestracja wniosków oraz danych. Opracowywanie na ich podstawie decyzji oraz rozliczeń usług opiekuńczych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Obsługa bezpośrednia i telefoniczna klienta realizowana w ramach działań Biura Obsługi Klienta (BOK).
Prowadzenie rejestrów, przyjmowanie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń i skierowań.
Ogół działań związanych z obsługą systemu informatycznego POMOST: wprowadzanie, rejestrowanie wniosków, wywiadów środowiskowych, kontraktów socjalnych, opracowywanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy socjalnej, sporządzanie list wypłat świadczeń.
Ponadto zespół zajmuje się rozliczeniem usług opiekuńczych, jak również realizuje czynności związane z wysyłką decyzji do świadczeniobiorców. Zespół pozostaje w ścisłej współpracy z Zespołami ds. Pomocy Środowiskowej, Zespołem ds. Usług Pomocy Społecznej oraz Zespołem Finansowo – Księgowym.

Zespół

Renata Abramowicz

Referent

Justyna Karczmarzyk

Referent

Emilia Kulma

Pomoc Administracyjna

Joanna Pierwoła

Referent

Arkadusz Modrzewski

Referent

Larysa Lach

Pomoc Administracyjna

Sabina Taborska

Pomoc Administracyjna

Siedziba: ul. Sienkiewicza 26

Kontakt: 12 278 45 61 w. 103