informacja dla słabosłyszących
Aktualności
18.02.2022

UWAGA: skutki wichury

Informujemy, że mieszkańcy gminy, którzy ponieśli szkody w obrębie budynków mieszkalnych spowodowanych wichurami, nie posiadający możliwości pokrycia strat z innych źródeł (ubezpieczenie) mogą zgłaszać wnioski pomocowe pod numerem telefonu 12 278 45 61 lub 12 278 19 55 lub osobiście w MGOPS Wieliczka przy ul. Sieniewicza 26 - Biuro Obsługi Klienta

Sprawy rozpatrywane będą indywidualnie w ramach art. 40 ustawy o pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego służy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych zagrożonych wskutek zdarzenia losowego.

W ramach pomocy społecznej nie mieści się ewentualność pokrycia innych strat niż wpływających bezpośrednio na możliwość użytkowania budynków mieszkalnych (nie uwzględnia się uszkodzeń budynków gospodarczych, garaży, altan, budynków rekreacyjnych, ogrodzeń, elewacji, drzew i krzewów ogrodowych itp.).

Data utworzenia: 18.02.2022