informacja dla słabosłyszących
Aktualności
10.02.2022

Miesiąc Bezpiecznego Internetu w Gminie Wieliczka

Gmina Wieliczka kolejny raz włączyła się aktywnie w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Inauguracja działań planowana jest podczas spotkania Klubu Pedagoga w dniu 11 lutego 2022 roku.

Wiemy, że profilaktyka na rzecz budowania bezpiecznego internetu podejmowana jest w szkołach przez cały rok, ale w tym czasie jest ona szczególnie intensywna.

Dlatego zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w spotkaniach, pt. „Cyfrowy ślad” które realizowane będą od przyszłego tygodnia na platformie zoom według poniższego harmonogramu.

14 lutego – klasy IV, godz. 8.55 oraz 11.55
15 lutego – klasy V, godz. 8.55 oraz 11.55
16 lutego – klasy VI, godz. 8.55 oraz 11.55
17 lutego – klasy VII, godz.8.55 oraz 11.55
18 lutego – klasy VIII, godz.8.55 oraz 11.55

Autorskie zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pt. „Cyfrowy ślad”, adresowane są do uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej.

Podczas spotkania zostaną poruszone treści:
- czym jest cyfrowy ślad w Internecie i gdzie go po sobie pozostawiamy?
- czy jesteśmy anonimowi w sieci?
- jak zadbać o bezpieczeństwo i ochronę danych cyfrowych?

Celem zajęć jest ukazanie Internetu, jako narzędzia, które pomaga w codziennym życiu, jednocześnie, przy nadmiernym korzystaniu może wywołać negatywne skutki w zachowaniu i myśleniu. Nauka balansu między życiem online i offline oraz bezpieczeństwo w sieci to temat, o którym warto rozmawiać z młodymi ludźmi.

Warsztaty poprowadzi Pani Katarzyna Świerzewska . Certyfikowany trener programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej. Od ponad 10 lat w swojej pracy dzieli się wiedzą z zakresu profilaktyki zintegrowanej, w tym jak ograniczać zachowania ryzykowne, budować poczucie własnej wartości, dbać o kondycję psychiczną, a także radzić sobie w różnych sytuacjach kryzysowych. Współpracuje m.in. z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, Fundacją Wychowanie w dialogu, Pracownią Rozwoju Społecznego YAQ projekt oraz samorządami województwa małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Pani Katarzyna spotka się z pedagogami placówek oświatowych naszej gminy na Klubie Pedagoga w dniu 11 lutego 2022 r.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach nauczycieli i pedagogów prosimy o przesyłanie zgłoszeń przez formularz google od dziś do 16.02.2022 włącznie.

Link do zgłoszeń: https://forms.gle/eQZErq7x4vHkLjbd6

Data utworzenia: 10.02.2022