informacja dla słabosłyszących
Aktualności
05.04.2023

Konkurs plastyczny “KIMKOLWIEK JESTEŚ JESTEŚ WYJĄTKOWY”

W ramach Wielickiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ogłasza konkurs plastyczny: “KIMKOLWIEK JESTEŚ JESTEŚ WYJĄTKOWY”
Do udziału zapraszamy: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Wieliczka.
Kryteria prac:
- prace plastyczne w formacie A4,
- w dowolnej technice
- prace wyłącznie indywidualne
Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych postawy szacunku do drugiego człowieka.
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2023r. , do godz. 15:00 osobiście w siedzibie MGOPS, ul.Pocztowa 1, pokój nr 4 lub 8.
Laureaci wezmą udział w uroczystości wręczania nagród i gali konkursowej w dn. 29 kwietnia 2023r. w Wielickiej Mediatece, pl. Skulimowskiego 3, godzina 12.00.
Data utworzenia: 05.04.2023