informacja dla słabosłyszących
Programy ze środków Budżetu Państwa

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- 2024

Realizacja zadania jest odpowiedzią na potrzebę rozszerzenia oferty pomocy środowiskowej dla osób zależnych. Usługi sąsiedzkie przeznaczone są dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wymagających wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
Formuła usług sąsiedzkich z jednej strony zapewnia elastyczność pomocy i dostosowanie jej do potrzeb beneficjenta, z drugiej zaś stanowi narzędzie aktywizacji społeczności lokalnej do bezpośrednich działań na rzecz osób, które samodzielnie nie są w stanie funkcjonować.