informacja dla słabosłyszących
Aktualności
03.11.2023

„Mam tę moc…wszystko czego potrzebuje jest we mnie”

Pomarańczowych dni ciąg dalszy...w dniu dzisiejszym, 3.11.2023 r., już tradycyjnie spotkaliśmy się z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Parku Mickiewicza. W tym roku 75 uczniów z: SP Dobranowice, SP Mietniów, SP Śledziejowice oraz SP nr 3 i SP nr 4 wzięło udział w grze profilaktyczno - edukacyjnej "Mam te moc...wszystko czego potrzebuje jest we mnie". Uczniowie wykonując różne zadania i zabawy poznawali swoje moce, których symbole zostały im wręczone w postaci specjalnych oznak. To ważne aby od najmłodszych lat wzmacniać i pokazywać dzieciom ich moce oraz budować ich wartość i wiarę w siebie. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę oraz wspólne poszukiwanie mocy.
Wszystkie działania w ramach Kampanii obywają się pod honorowym patronatem Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
W tym roku Miasto i Gmina Wieliczka otrzymało na realizację projektu dofinansowanie ze środków z budżetu państwa - Program Osłonowy - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Dziękujemy za obecność i zaangażowanie partnera Kampanii Ochotnicza Grupa Medyczna oraz EKO Wieliczka.
Data utworzenia: 03.11.2023