informacja dla słabosłyszących
Aktualności
17.10.2022

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony został w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i obchodzony jest 17 października.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają na celu wypracowanie odpowiednich metod likwidowania ubóstwa
jako przeszkody w rozwoju państw zwłaszcza rozwijających się.

Według danych statystycznych na całym świecie w skrajnym ubóstwie żyje 1 mld 300 mln ludzi. Wiele osób boryka się z brakiem wody pitnej, żywności czy schronienia, podstawowe potrzeby takie jak higiena czy odzież nie są zaspakajane. Nędza to także wykluczenie społeczne i marginalizacja. Ubóstwo dotyka zarówno dorosłych jak i dzieci.

Konsekwencje ubóstwa są dużo dotkliwsze i bardziej niebezpieczne dla dzieci niż dla osób dorosłych. Wpływa ono na wszystkie sfery rozwoju dziecka: edukację, zdrowie, relacje społeczne czy poczucie własnej wartości. Często zdarza się że dzieci nigdy nie wychodzą z ubóstwa, a ich podstawowe potrzeby nadal są niewystarczająco zaspokajane. Życie w skrajnych warunkach prowadzi do problemów w dorosłym życiu.

Według raportu UNICEF w najbogatszych krajach w skrajnym ubóstwie żyje 30 milionów dzieci, w UE 13 milionów, a w Polsce 1,3 miliona dzieci nie ma dostępu do podstawowych dóbr.

„W każdym człowieku ubogim trzeba dostrzec taką, jak my istotę ludzką, która pragnie być zauważona i uszanowana, która chciałaby móc jakoś decydować o swoim losie. Osobę, która ma zawsze jakąś historię, ma rodziców, przodków, dzieci, ma jakieś marzenia, tęsknoty, pomysły, ma nam od siebie także coś do dania” – to słowa ojca Józefa Wrzesińskiego, francuskiego księdza, założyciela ruchu ATD Czwarty Świat, sprzeciwiającego się nędzy i wykluczeniu społecznemu.

Autorka: Róża Bielska

 

Data utworzenia: 17.10.2022